Accesorios Datanet

Cat. nº A-PT100C6
Sonda de temperatura para medida en ultracongeladores y depósitos de nieve carbónica

Cat. nº A-PT100C8
Sonda de temperatura para medida en ultracongeladores y depósitos de nieve carbónica

Cat. nº A-PT100S10
Sonda de temperatura estándar para uso en estufas, baños, neveras...

Cat. nº A-PT100S4
Sonda de temperatura estándar para uso en estufas, baños, neveras...

Cat. nº A-PT100S6
Sonda de temperatura estándar para uso en estufas, baños, neveras...